MOTYLE-DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodziliśmy  Dzień Praw Dziecka. Konwencja o prawach dziecka ustanawia, że dziecko jest  samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swą niedojrzałość fizyczną i psychiczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. W Polsce konwencja obowiązuje od 1991r. 

Motyle z zainteresowaniem słuchały i wypowiadały się na temat swoich praw  a także obowiązków, jakie wypełniają w domu i przedszkolu.

Za najważniejsze dzieci uznały prawo do miłości, zabawy i bycia z rodzicami.

Pośród swych obowiązków wymieniały opiekę nad zwierzętami domowymi, pomoc w przygotowaniu posiłków, sprzątanie swoich zabawek.