GRUPA MOTYLE I SÓWKI- POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

W dniu 22 czerwca grupa ,,Motyle” i ,, Sówki” zakończyły  uroczyście edukację przedszkolną. podczas uroczystości dzieci pasowane były przez Panią Wójt na Honorowych  Obywateli Gminy Kłodawa.Ten podniosły akcent zwieńczony został wręczeniem przez Panią Wójt oraz Panią Dyrektor dyplomów pamiątkowych z uroczystości. Dzieci zaprezentowały krótkie programy artystyczne i były pod ogromnym wrażeniem, nie kryły wzruszeń, radości ze wspólnego świętowania. Dla wszystkich dzieci był słodki poczęstunek i wiele prezentów. Dziękujemy  gościom za  udział w uroczystości zakończenia przedszkola.Życzymy wszystkim absolwentom dużo sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w szkole.