Programy Edukacyjne

PROGRAMY EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU

PROGRAMY EDUKACYJNE OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KŁODAWIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku znowelizowała przepisy art. 22a ustawy o systemie oświaty, wprowadziła zasadę dopuszczenia programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Rozporządzenie Dz. U. Nr 89 poz. 730

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie po dokonaniu analizy Programów Wychowania Przedszkolnego i zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dokonał wyboru programu wiodącego:

 • Program Edukacji Przedszkolnej – "Odkrywam siebie" Grupa MAC 2020

 

W ramach zajęć wymaganych z podstawy programowej :

 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym:
 • Grupa I "Krasnoludki" - wtorek oraz piątek o godz. 9.50 - 10.20;
 • Grupa II "Pszczółki" - wtorek oraz piątek o godz. 10.20 - 10.50;
 • Grupa III "Smerfy" - wtorek oraz piątek o godz. 10.50 - 11.20;
 • Grupa IV "Sówki"- poniedziałek oraz środa o godz. 9.00 - 9.30;
 • Grupa V "Motyle" - poniedziałek oraz środa  o godz. 8.20 - 8.50
 • Program do nauki religii.

Ponad to w Przedszkolu realizowane są dodatkowe programy takie jak:

 • Program profilaktyki zdrowia oraz bezpieczeństwa – „Bezpieczny Przedszkolak”;
 • Program promujący zdrowy styl życia – „Zdrowo jemy – nie tyjemy” oraz "Dbamy o zdrowie - często myjemy dłonie";

 

W poszczególnych grupach realizowane są programy:

 • "Zmysłowe przedszkolaki"  - innowacyjne działania z elementami sensoplastyki  w grupie dzieci 3 - 4 - letnich z grupy "Krasnoludki" - prowadząca : Agata Wasilewska;
 • "Maluchy na start" - program adaptacyjny dla dzieci młodszych - prowadząca : Agata Wasilewska oraz Dorota Wiśniewska;
 • „Raz, dwa, trzy - ćwiczysz Ty!” – program zajęć ruchowych z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z elementami Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn oraz Terapii Ręki dla dzieci 5 – letnich z grupy „Pszczółki” - prowadząca: Paulina Wawrzyńczyk;
 • „Zdrowy przedszkolak - innowacyjne działania w grupie dzieci 4 – letnich z grupy „Smerfy” prowadzone w zakresie promocji zdrowia” – prowadząca: Anita Gajzler;
 • „Innowacyjne działania w grupie „Motyle” (dzieci 5-6 – letnie) prowadzone metodą Batti Strauss” – prowadząca: Agnieszka Krzemińska ;
 • „Logopedyczne kulinaria – innowacja kulinarna w grupie Smerfy” – prowadząca: Paulina Nassan – Wrońska;
 • „Zabawa w aktora” oraz „Roztańczone przedszkolaki" – program artystyczny w grupie Sówki – prowadząca: Dorota Andrzejewska;
 • „Bezpieczny Przedszkolak” program innowacyjny w grupie „Motyle” – prowadząca Anna Żołędziejewska .

W Przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 odbywają się zajęcia dodatkowe :

 • Zajęcia rytmiczno – muzyczna „Przedszkolna Zumba” – Krystyna Bałuciak  (w zajęciach biorą udział wszystkie grupy w każdy czwartek od godz. 10.00 - 12.30 );
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna - Paulina Wawrzyńczyk (poniedziałki i piatki);
 • Terapia logopedyczna – Paulina Nassan – Wrońska – „Program logopedyczny „Gwarek” (wtorek oraz środa w godz. 8.00 – 13.00, czwartek w godz. 8.00 – 13.00);
 • Terapia z zakresu terapii pedagogicznej – Paulina Wawrzyńczyk (środa w godz. 7.30 – 9.00 oraz czwartek w godz. 13.00 – 13.30);
 • Terapia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dorota Wiśniewska;
 • Terapia z zakresu terapii pedagogicznej z elementami sensoplastyki - Agata Wasilewska;