Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Kłodawie

rok szkolny 2018/2019

Rada Rodziców funkcjonująca w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie w roku szkolnym 2020/2021

 Skład Rady Rodziców:

  • Marta Maksymowicz
  • Dorota Ciecierska
  • Barbara Milczenko
  • Anna Hryniewska
  • Martyna Dankowska
  • Dariusz Wiśniewski
  • Danuta Popowska
  • Barbara Dubieńska
  • Marzena Wiśniewska

Przewodnicząca Rady Rodziców : Pani Marta Maksymowicz

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Pani Marzena Wiśniewska

Sekretarz Rady Rodziców: Pani Barbara Milczenko

Skarbnik Rady Rodziców: Pani Anna Hryniewska

Kontakt do Przewodniczącej Rady Rodziców : 501 121 775