Historia

Historia Przedszkola

Historia Przedszkola w Kłodawie rozpoczyna się od września 1967 roku z chwilą, gdy została otwarta nowo wybudowana szkoła w Kłodawie, do której przeniesiono dzieci szkolne. W pozostawionym budynku utworzono przedszkole czynne 5 godzin.

Pierwszym dyrektorem tegoż przedszkola była p. Irena Pororzała. Następnie od 1968 roku placówką zarządzała pani Danuta Szymańska, obejmowano w niej opieką dzieci już przez 7 godzin dziennie, a następnie w miarę potrzeby środowiska 9 godzin. W 1975 roku dyrektorem była p. Teresa Hajduk i przedszkole podlegało pod Zbiorczą Szkołę Gminną w Kłodawie, której dyrektorem była p. Jadwiga Adamiec.

W miarę lat przedszkole modernizowano i wyposażano w pomoce i sprzęt. W przedszkolu były 2 oddziały i uczęszczało do niego 55 dzieci. Odbywały się wówczas komisje kwalifikacyjne, ponieważ miejsc było mało a chętnych bardzo dużo. W 1980 roku kierownictwo przedszkolem powierzono p. Irenie Segen Owsińskiej następnie od 1986 roku p. Arlecie Madej. W 1991 roku wprowadzono konkursy na dyrektorów placówek.

Wygrywając konkurs powraca do przedszkola p. Irena Segen Owsińska. W tym samym roku w związku ze zmianą Ustawy o Systemie Edukacji, przedszkole przekazano Samorządowi terytorialnemu. W tym czasie zostały wprowadzone opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu. Pojawia się w Polsce zjawisko bezrobocia. Liczba dzieci zmniejsza się i następuje okres trudny dla przedszkola.

Ważą się losy czy zostanie nadal w takiej postaci, czy zostanie przekształcone na "ochronkę", do której dzieci jako posiłek dla siebie będą przynosiły suchy prowiant. Dzięki przychylności pana Wójta i szanownych radnych przedszkole w Kłodawie pozostaje w takiej samej postaci i w dalszym ciągu doskonali warunki dla dzieci. w 2000 roku w grudniu zapada decyzja o likwidacji gminnego przedszkola i przekazaniu placówki osobie fizycznej p. Irenie Segen Owsińskiej. Od 1 stycznia 2001 roku powstaje Przedszkole Publiczne w Kłodawie prowadzone przez osobę fizyczną. Budynek w dalszym ciągu wymaga modernizacji. Z zaoszczędzonych pieniędzy z czesnego wymieniono wszystkie okna, drzwi wejściowe oraz mebelki w salach i wyposażono plac zabaw w sprzęt drewniany. Budynek jednak wymagał kapitalnego remontu (wymiana CO, instalacji elektrycznej i wzmocnienie stropów).

Tak decyzją pana Wójta Józefa Kruczkowskiego oraz wszystkich radnych, którzy zawsze są nastawieni przyjaźnie do placówek oświaty w gminie, wykonano remont, który całkiem zmienił oblicze przedszkola. Kolorowe sale, szerokie schody na piętro, nowa instalacja grzewcza (gazowa) i oświetlenie podniosło standard warunków w przedszkolu. Przez te lata wyrobiliśmy swój styl pracy. Jest to przede wszystkim placówka przyjazna dla dzieci i otwarta na rodziców.

Nasze przedszkole pierwsze, najstarsze w naszej Gminie i ,,Bajkolandia” ma na imię. 14 września 2005 r. na Sesji Rady Gminy uchwalono nadanie imienia naszej placówce na wniosek ówczesnego dyrektora, Rady Rodziców oraz dzieci.

Nazwa ,,Bajkolandia” jest nie przypadkowe. Bajka towarzyszy dzieciom we wszystkich ważniejszych wydarzeniach i poczynaniach. Dzięki nim poznajemy "świat" , dobre i złe zachowania, bliższą i dalszą okolicę, doświadczamy, tworzymy, uczymy się kochać i szanować przyrodę i siebie nawzajem. Dzieci odgrywają bajki, oglądają przyjezdne teatrzyki oraz wyjeżdżają do teatru.

Nauczycielki i pracownicy przedszkola tworzą doświadczony, twórczy zespół po to, aby każdemu dziecku stworzyć szansę indywidualnego rozwoju, wspomagać w poznawaniu i porządkowaniu rzeczywistości, pomagać w odkrywaniu swoich uzdolnień i rozwijaniu ich.

Przedszkole jest przyjazne i bezpieczne, wychowuje – jest nowoczesnym środowiskiem edukacyjnym. Otwarte na współpracę z Rodzicami, środowiskiem lokalnym dla wzajemnego rozwoju.
W roku 2009 w wyniku konkursu dyrektorem została Pani Stanisława Katarzyna Szpyra. Nowy dyrektor to nowe koncepcje pracy sprzyjające pozytywnemu rozwoju każdej placówki.

,,Jesteśmy razem” (myśl przewodnia naszego Przedszkola) – to współdziałanie władz gminy, rodziców, kadry pedagogicznej, pracowników obsługi, dyrektora przedszkola w osiąganiu jak najlepszych efektów pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, budowanie wzajemnych, pozytywnych relacji, które wpływają na atmosferę pracy przedszkola. Należy podkreślić, że również jesteśmy razem ze środowiskiem lokalnym i aktywnie uczestniczymy w jego życiu dla wzajemnych korzyści. Dzieci prezentują programy artystyczne na uroczystościach wiejskich. Organizujemy konkursy plastyczne pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa oraz Przewodniczącego Rady Gminy i naszego Sołtysa Jana Kubery.

Aby osiągnąć zamierzone cele staramy się kreować zdrowe , przyjazne, bezpieczne środowisko z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb fizycznych i emocjonalnych dzieci. Od lat realizowany jest program ,,Przyjaciele Zippiego”.
Dla nowo przyjętych dzieci zapewniamy przyjazną adaptację w przedszkolu , realizujemy program „Przedszkolaczek nie grymasi i nie płacze”. Podczas Festynów Rodzinnych integrujemy całe środowisko społeczności przedszkolnej i gminnej.

Bezpieczne i zdrowe środowisko to również zdrowy styl życia. Przedszkole aktywnie włącza się kampanię na rzecz zdrowego odżywiania, staramy się kształtować właściwe nawyki żywieniowe, które nabyte w dzieciństwie ukształtują późniejsze przyzwyczajenia.

W ramach kampanii „Zdrowy przedszkolak” przedszkole oferuje zbilansowane oraz przemyślane posiłki oparte na naturalnych produktach , przygotowane we właściwy sposób. Nasz jadłospis jest zawsze dostosowany do diety dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki takim działaniom w zdobyliśmy certyfikat ,,Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.

W roku 2012 Przedszkole stało się placówką 4 – oddziałową, dzięki powstaniu grupy przedszkolnej w budynku szkoły w Kłodawie. We wrześniu 2014 roku oddział IV z sali lekcyjnej przeniósł się do przestrzennych sala wydzielonych w szkole na nasze potrzeby.

W 2015 roku dzięki pracom remontowym odprowadzono wody gruntowe by na placu przedszkolnym nie stały wody opadowe. W tym też czasie odbył się kapitalny remont piwnic dzięki któremu przedszkole zyskało magazyny na pomoce dydaktyczne, stroje dla dzieci oraz magazyn na chemie i artykuły gospodarcze. Zakupione zamki dmuchane można przechować we właściwych warunkach.

W kolejnym roku 2016 nowy wygląd nabiera pomieszczenie gospodarcze przynależne do przedszkola. Wymieniony został dach, otynkowane i pomalowane kolorowe ściany zewnętrzne dają radosny widok z okna dla najmłodszych przedszkolaków.
Wiosną 2017 roku nasz plac zabaw zyskał nowe oblicze dzięki wymianie drewnianego i zużytego sprzętu na zupełnie nowy oraz spełniający wszelkie wymogi i atesty bezpieczeństwa. W tym samym czasie utworzono miejsce zabaw na świeżym powietrzu dla dzieci z grypy IV.

Po wakacjach 2017 roku przedszkolaków zaskoczył nowy zewnętrzny wygląd budynku przedszkola. Lato pozwoliło na przeprowadzenie pełnej termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Nowe ciepłe pastelowe kolory czynią przedszkole nowoczesnym budynkiem.

Dzięki wysokiemu budżetowi na życzenie rodziców założono klimatyzację w dwóch salach przedszkolnych. Tym samym stworzono komfortowe warunki do pracy i zabawy.

Wysoki poziom dbania o bezpieczeństwo i higienę dzieci to kolejny powód by w przedszkolu przeprowadzić remont. W 2018 roku udało się całkowicie zmodernizować łazienkę, toalety i długo oczekiwane bezpieczne przejście z sali do łazienki dla dzieci młodszych.

Tak wspaniałe stworzone warunki do pracy przyczyniają się do jak najlepszego osiągania celów dydaktycznych i wychowawczych. Wykorzystujemy pozytywną rolę poczucia przynależności dzieci do grupy, ich wzajemne współdziałanie ze sobą i z nauczycielką, współtworzenie zasad postępowania, czuwanie nad ich przestrzeganiem. Dbamy kultywowanie tradycji regionalnych i kształtowanie postaw patriotycznych. Zwieńczeniem działań patriotycznych było otrzymanie certyfikatu ,,Przedszkole małych patriotów”.

Robimy wszystko, aby absolwent naszego przedszkola był wyposażony w najważniejsze kompetencje warunkujące powodzenie w nauce szkolnej i w przyszłym dorosłym życiu.

W naszym przedszkolu każde dziecko traktowane jest indywidualnie, rozpoznajemy jego potrzeby, dbamy o jego indywidualny rozwój we współpracy z rodzicami, bacznie się przyglądać przyrostowi umiejętności i dostosowywać zadania i wymagania zgodnie z nabywaną wiedzą i możliwościami. Posiadamy utworzony w ostatnich latach gabinet logopedyczno – terapeutyczny w którym terapie logopedyczną oraz pomoc z zakresu terapii pedagogicznej prowadzą nauczyciele posiadający specjalne kwalifikacje.
Co rok w marcu prowadzona jest rekrutacja do naszego przedszkola. Ponieważ jest więcej chętnych niż miejsc na rok szkolny 2018/2019 decyzją władz Gminy zostało przyjętych 125 dzieci, co stanowi pięć oddziałów przedszkolnych dla dzieci od lat 3 do 6.

Konsekwencją tej decyzji jest otworzenie nowego V oddziału – ,,Motyle”. W klasie budynku Szkoły Podstawowej, gdzie najstarsze sześcioletnie dzieci rozpoczęły naukę w przestronnej, wyposażonej w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne sali edukacyjnej.

Dzięki dobrej współpracy Przedszkola z organem prowadzącym którym jest Gmina Kłodawa, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym przedszkole stwarza dzieciom warunki do aktywności i działania na rzecz własnego rozwoju poprzez pobyt w przedszkolu. Cała społeczność przedszkola jest pełna wiary, że kolejne lata będą bezpieczne, owocne, pełne sukcesów w realizowaniu zamierzonych zadań i celów.