Logopedia od Kuchni

Kończymy rok szkolny 2020/2021. Za nami zmagania związane z adaptacją dzieci w przedszkolu, logopedycznymi badaniami przesiewowymi, konsultacjami z rodzicami, terapią logopedyczną w przedszkolu, zdalnym nauczaniem i  ćwiczeniami logopedycznymi w domu. Wszystko to w cieniu pandemii, w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Daliśmy radę! W trakcie ćwiczeń dzieci pracowały nie tylko nad artykulacją, prawidłowym torem oddychania (nosowym), mięśniami ustno- twarzowymi  (terapia miofunkcjonalna), ale i (a nawet przede wszystkim) nad napięciem mięśniowym,  równowagą ciała oraz mięśniami głębokimi brzucha, które odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie terapii seplenienia szczególnie międzyzębowego. W terapii wykorzystywałam również werbogesty, które wspomagają dzieci z trudnościami i z opóźnionym rozwojem mowy w łączeniu dźwięków. Metoda ta wykorzystuje ruchy intuicyjne, bliskie dziecku i naturalne.