kontakt

Kontakt

Przedszkole Publiczne w Kłodawie

ul. Kościelna 15
66-415 Kłodawa

e-mail: przedszkole15@o2.pl

Telefon kontaktowy do Przedszkola : 95 73 11 353

Dyrektor Przedszkole Stanisława Szpyra: 506 043 756
oddział IV D. Andrzejewska: 797 376 811

oddział V A. Żołądziejewska/

A. Krzemińska: 505 730 517