DZIEŃ 8- 08.04.2021 R.

 

08.04.2021 R.

TEMATYKA TYGODNIA: WIOSNA NA WSI

CZWARTEK

TEMAT DNIA: Wiejskie podwórko

+ zabawy z językiem angielskim 

Cele główne:

-Kształtowanie logicznego myślenia

-Wzbogacanie i systematyzowanie wiedzy o zwierzętach z wiejskiego podwórka

-Rozwijanie sprawności manualnych

 

Przebieg zajęć:

1.Zabawa ruchowo- naśladowcza „Naśladujemy zwierzęta”.

Dzieci poruszają się w rytmie wygrywanym przez rodzica  na dowolnym instrumencie, dostępnym w domu ( jeżeli nie macie w domu instrumentu można je łatwo zastąpić gazetą, sztućcami, garnkami itp.). Podczas przerwy w grze rodzic mówi nazwę wybranego zwierzęcia, a dziecko je naśladuje (sposób poruszania się, odgłosy jakie wydaje). Jeżeli posiadacie w domu figurki zwierząt lub dowolne ilustracje, książeczki, można je wykorzystać do zabawy. Zamiast podawania nazw zwierząt można pokazać dziecku obrazek lub figurkę.

 

2.Rozpoznawanie zwierząt po ich kształcie.

Rodzic prezentuje dziecku film z kształtami zwierząt, natomiast dziecko próbuje odgadnąć i nazwać po kształcie jakie to zwierzę.

3.Zagadki

1.Kolorowe ma piórka,

woła: kukuryku

i mieszka z kurami w kurniku

 

2.Wieczorem odpoczywa w stajni,

bo od wielu dni

ciężko pracuje

na swojej wsi

 

3.Mieszka w chlewiku

i głośno kwiczy: kwiku, kwiku

 

4.Znosi jajka

i, choć nie szczerozłote,

to właśnie do nich idziesz

gdy na jajecznice masz ochotę

 

5.To od niej mamy mleko,

i choć do pięknej jej daleko

to nie tylko liczne łaty to sprawiają,

że gospodarze duży pożytek

z niej mają

4. Gra interaktywna „Kto tu mieszka?”.

Dzieci wraz z rodzicami próbują odgadną gdzie mieszkają poszczególne zwierzęta z wiejskiego podwórka.

Link do gry: https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/?fbclid=IwAR3xwN-W02Y-GSdcHcw10WbcprJp3HCw8E14HnzrnZp_RFGTYAQi2tAhWJM

5. Karta pracy dla dzieci młodszych .

6.Praca plastyczna.

Spróbujcie zrobić z plasteliny lub namalować wybrane zwierzę z wiejskiego podwórka.

 

7.Zobaczcie i posłuchajcie ciekawostek o zwierzętach dużych i małych z przedszkolakami z „Domowego Przedszkola”.

Link: https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

  1. OPIS I KARTY PRACY DLA DZIECI 3 – LETNICH

3-latki

  1. OPIS – OPIS ZADAN 4-6 LATKI
  2. KARTY PRACY DLA DZIECI 4 – 6-LETNICH  

 

  ZADANIA DLA STARSZAKÓW

1.Zabawa gimnastyczna

Przeczytaj wiersz sam albo z pomocą rodzica. Ćwicz pokazując na te część ciała , które wymienione są w wierszu.

Ta gimnastyka to fajna sprawa,
dla nas wszystkich to zabawa.
Ręce w górę, w przód i w bok,
skłon do przodu, w górę skok.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty,
głowa, ramiona, kolana, pięty oczy, uszy, usta, nos.


2.Zabawa logopedyczna

Czytaj wyrazy z akcentem na głoskę ,,r”-wydrukuj kartę i pokoloruj.
Czytaj sylaby z akcentem na głoskę ,,ż” – wydrukuj kartę i pokoloruj.     


3.Słuchanie piosenki ,,Na podwórku”                                                                                                                      Posłuchaj piosenki. Naucz się na pamięć pierwszej zwrotki i refrenu;

                                    

4. Zapoznanie z wybranymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta                                                      Przeczytaj przysłowia sam lub poproś rodziców. Pomyśl i wyjaśnij znaczenie przysłów; 

  • Gdyby kózka nie skakała toby nóżki nie złamała, 
  • Zapomniał wół jak cielęciem był,
  • Koń ma cztery nogi i tak się potyka,
  • Nie kupuj kota w worku,
  • Jajko mądrzejsze od kury. 

5. Zabawy z literkami, czyli utrwalamy litery.

Zabawy i zadania w poniższym linku :

https://view.genial.ly/5ebc531499c3dc0d2ad927a3/interactive-image-literkowe-zabawy