PRZEDŁUŻENIE OBOSTRZEŃ DO 18 KWIETNIA – INFORMACJA

UWAGA RODZICE!
Zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietna
obostrzenia zostają przedłużone do 18 kwietnia.
W związku z tym Przedszkole Publiczne w Kłodawie będzie nieczynne.
Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) „walczących”
z COVID-19.

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
W tym czasie dla pozostałych wychowanków przedszkola w dalszym ciągu będzie prowadzone zdalne nauczanie. Materiał edukacyjny znajduję się w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej „DOMOWE PRZEDSZKOLE” –http://archiwum.przedszkole.klodawa.pl/category/domowe-przedszkole/