PRACA ZDALNA – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie informuje, iż w zakładce
„DOMOWE PRZEDSZKOLE”  http://archiwum.przedszkole.klodawa.pl/category/domowe-przedszkole/
znajdują się w ramach pracy zdalnej, propozycje aktywności dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia.

Materiały będą zamieszczane od dnia 29 marca do 9 kwietnia.
S. Szpyra