SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTA W OSP KŁODAWA ORAZ ZAJĘCIA ZE STRAŻAKAMI

Już coroczną tradycją stały się wizyty przedszkolaków w remizie OSP Kłodawa. Tak też było i w tym roku. Jednak w tym roku towarzyszyli nam również strażacy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Pan Radosław Oleksy przygotował zajęcia w remizie oraz niespodziankę dla każdego przedszkolaka w formie hełmu strażackiego.
Podczas spotkań dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną. Utrwalono numery alarmowe: numer telefonu do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmowy-112. Dzieci dowiedziały się również jak wygląda praca strażaków, jakim sprzętem się posługują. Jednak najbardziej oczekiwanym dla dzieci był moment prezentacji sprzętu ratowniczego oraz możliwość siedzenia w wozach bojowych i założenie umundurowania bojowego. Dużym przeżyciem okazało się lanie wody prosto z wozu strażackiego do celu.
Każde ze spotkań zakończyło się wręczeniem strażakom pamiątkowych laurek i szczerym podziękowaniem przedszkolaków.
Dla dzieci czekała również słodka niespodzianka od Pani Anny Mołodciak – Wójta Gminy Kłodawa oraz Pani Bożeny Popowskiej, która opiekuję się jednostkami OSP na terenie naszej Gminy.

……