DZIEŃ 2 – 24 MARCA 2020 r. WTOREK

Temat: WIOSENNE POWROTY

Cel główny: 

  • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci otaczającego świata.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat ptaków.
  • Rozwijanie sprawności manualnych.
  1. ROZGRZEWKA DO ZAJĘĆ – Zabawa ruchowa z elementem przeskoku – Uwaga! Kałuża. Rodzic wraz z dzieckiem rozkłada gazety na dywanie. Następnie razem maszerują między gazetami (kałużami). Rodzic w trakcie marszu wypowiada hasło: Kałuża, przeskakują przez gazetę – kałużę.
  2. KARTA PRACY DLA DZIECI 3 – 5 LETNICH. Połącz w pary takie same obrazki. 
  3. PRACA PLASTYCZNA – WESOŁA WILGA.
  • Wytnij z karty rysunek wilgi.
  • Pokoloruj go kredkami  w odpowiednich kolorach.
  • Natnij (razem z rodzicem) rysunek w zaznaczonych miejscach i złóż.

4.  Utrwal piosenkę: Maszeruje wiosna.

5. Na spacerze rozejrzyj się wokół siebie i poszukaj oznak wiosny.

KARTY PRACY DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Wykonujemy zadania na stronie: 54 – Zaznacz drogę Ady i Olka do kwiatów. Rysuj po śladzie.

Strona 55- Utrwalenie odejmowania. Obejrzyj obrazki. Przedstaw sytuację za pomocą liczmanów, np. patyczków.

Wykonujemy zadania podane na dole strony w fioletowej książce.

Nowe przygody Olka i Ady cz.3. FIOLETOWA

ZADANIE DODATKOWE

W każdym rzędzie wskaż przedmiot, który nie rozpoczyna się na wyznaczoną literę.