SPRZĄTANIE ŚWIATA, CZYLI PRZEDSZKOLAKI DBAJĄ O PRZYRODĘ

Wrzesień to miesiąc, w którym jak co roku włączamy się w akcję „Sprzątania Świata”, która jest dla dzieci atrakcyjną, aktywną formą edukacji ekologicznej. Jest rzeczywistą lekcją ochrony środowiska, dzięki której uczymy się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety.
Dlatego 18 września, po zajęciach dydaktycznych w grupach, dzielne i pełne zapału przedszkolaki wraz z nauczycielkami wyruszyły na wielkie porządkowanie terenu wokół przedszkola. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki. Cieszymy się, że śmieci z roku na rok jest coraz mniej.
Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

 

Najstarsze przedszkolaki doskonale wiedzą, jak ważne jest szanowanie środowiska i planety- naszego wspólnego domu. Sprzątanie poprzedziliśmy zajęciami o potrzebie segregowania śmieci. Rozmawialiśmy o prostych sposobach zmniejszania objętości śmieci, np. przez zgniatanie niepotrzebnego papieru, który na co dzień segregujemy. W specjalnym pojemniku składamy zgniecione niepotrzebne kartki papieru. Zmniejszamy przy tym ilość śmieci i ćwiczymy rączki. 

Niesamowite wrażenie wywarła na dzieciach zgniatarka do butelek plastikowych, dzięki której pojemność  odpadów znacznie się zmniejsza.

Wszyscy chcieli wypróbować urządzenie, dzięki czemu zredukowaliśmy o połowę wypełnioną butelkami dużą torbę. Zgniatanie opakowań stworzyło okazję do zabaw badawczych, w ramach których dzieci doświadczyły, że odkręcona butelka jest z łatwością zgniatana przez dziewczynki, a zakręcona butelka pokonała najsilniejszych chłopców!

To powietrze, którego nie widzimy, nie ma zapachu i smaku, ale jest.

Wyprawa na Sprzątanie Świata była przyjemnym  spacerem i zebraniem śmieci wrzucanych do odpowiednich worków.