Sówki – Świąteczne czytanie – Dyrektor GOK p. Jarosław Pikuła

26.03.2019 (wtorek) grupę Sówki odwiedził Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach  p. Jarosław Pikuła, który w ramach akcji czytelniczej przeczytał dzieciom piękną bajkę ” Martynka i instrumenty”, oraz ” Pchła Szachrajka”. Podczas spotkania dzieci poznały gitarę, którą  przyniósł do nas p. dyrektor oraz sposób gry na niej. Dzieci wspólnie śpiewały z Panem Jarkiem piosenki, a za ciekawe spotkanie podziękowały laurką. Natomiast p. Jarek obdarował dzieci koszem słodyczy i grą planszową.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie!!!

……