Sówki sadzą wrzosy

Dzieci najlepiej uczą się przez doświadczanie, dlatego Sówki dowiadywały się, co potrzebne jest roślinom do wzrostu i z jakich części się składają .Następnie samodzielnie zasadziły w skrzynkach wrzosy, które będą pielęgnować,by ozdabiały wejście do naszej sali. Takie zajęcia mają walor przyrodniczy i poznawczy oraz uczą współpracy.

 

……