PSZCZÓŁKI Z ŻYCZENIAMI U SOŁTYSA

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, dzieci z grupy „Pszczółki” w imieniu całej społeczności przedszkolnej udały się do sołtysa Kłodawy – Pana Damiana Żołędziejewskiego z życzeniami z okazji Dnia Sołtysa, który przypada 11 marca.
Przedszkolaki wręczyły piękną laurkę i złożyły serdeczne życzenia. W podziękowaniu obdarowane zostały słodkimi upominkami.

……