MOTYLE -PRAWA DZIECKA

Światowy Dzień Praw Dziecka jest w szczególny sposób obchodzony w przedszkolu. Dzieci potrafią wymienić najważniejsze z nich. Najbardziej cenione jest prawo do zabawy, więc nie zabrakło ulubionego BINGO, czy tańca  z chustą animacyjną.

Uczyliśmy się fragmentów wiersza ” O prawach dziecka” M. Brykczyńskiego, a efekty zostały zobrazowane na pracach malowanych mokrą kredą, na których każdy zobrazował najważniejszą, jego zdaniem, zasadę.

  ……