PSZCZÓŁKI – ZAJĘCIA EDUKACYJNE W KORSAKÓWCE

„Pszczółki” zajęcia w Korsakówce
Nasze pierwsze wyjście na zajęcia edukacyjne.

Dnia 16 listopada 2018 r. (piątek). przedszkolaki z grupy „Pszczółki” odwiedziły Nadleśnictwo w Kłodawie. Pani Kasia Grześkowiak – serdecznie zaprosiła nas do sali edukacyjnej „Korsakówka”, w której, z wykorzystaniem środków multimedialnych, opowiedział nam o zawodzie leśniczego, o jego pracy w lesie oraz dla zwierząt.
Przedszkolaki dodatkowo dowiedziały się jak można pomagać leśnym zwierzętom zimą, rozpoznawały zwierzęta na podstawie obrazków, a na koniec wizyty obejrzały bajkę „Dzik Ryjo”.
Za bardzo aktywny udział w zajęciach Pani Kasia wręczyła „Pszczółką” odblaski, a przedszkolaki odwdzięczyły się szerokim uśmiechem i laurką

……