MOTYLE – PRAWA DZIECKA

20 listopada to Dzień Ochrony Praw Dziecka, które w Polsce są gwarantowane aktami prawnymi, takimi jak:Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Wśród naszych przedszkolaków wywiązała się dyskusja, na temat najważniejszych postulatów. Inspiracją do wypowiedzi były plansze demonstracyjne oraz wiersz Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka”.

Największą popularność zdobyło prawo do miłości, prawo do zabawy, prawo do narodowości, najczęściej malowane przez dzieci.