INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

WYNIKI REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KŁODAWIE

Informujemy, iż dnia 25 marca 2019 r. od godz. 14.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Kłodawie na rok szkolny 2019/2020. Listy będą do wglądu w gabinecie Dyrektora Przedszkola.

Od 26 do 29 marca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia kandydata (dziecka) do Przedszkola Publicznego w Kłodawie.

30 marca 2019 r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Kłodawie.

……