ŚWIĘTO DRZEWA U PRZEDSZKOLAKÓW

W piątek, 9 października, w grupach „Krasnoludki”, „Smerfy” oraz „Pszczółki” odbyły się obchody międzynarodowego „Święta Drzewa”. Tego dnia we wszystkich grupach odbyły się zajęcia związane z tematyką drzew , dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt
i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa.

Celem zajęć było zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie przedszkolaków do podejmowania działań proekologicznych dotyczących ochrony drzew oraz realizacja założeń programu przyrodniczego realizowanego w wyżej wymienionych grupach.
Święto wymyślił w 1872 roku w USA znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. Do Europy idea trafiła w 1951 roku. Organizacja ds. Wyżywienia
i Rolnictwa ONZ postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa.