SPRZĄTANIE ŚWIATA

Już od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Sprzątanie poprzedzone jest zajęciami dotyczącymi segregowania odpadów komunalnych i recyklingu. Dzieci poznały oraz powtórzyły sobie kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady.
Dzieci były pełne entuzjazmu, zadowolenia i prześcigały się w noszeniu worków. „Uzbrojone” w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady sprzątały znajome uliczki w pobliżu naszego przedszkola. Wracając do przedszkola i wyrzucając śmieci do kontenerów dzieci stwierdziły, że najwięcej było znalezionych papierów, folii i puszek.