SÓWKI Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW.

Dzieci z grupy Sówki wybrały się z wizytą do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie. Przedszkolaki obejrzały samochody strażackie, miały możliwość siedzenia w kabinie, zapoznały się ze sprzętem strażackim, próbowały lać wodę z węży, oglądały mundur strażaka i zostały obdarowane słodyczami od pani Wójt Anny Mołodciak i pani Bożeny Popowskiej.

Wizyta w Straży na pewni pozostanie na długo w pamięci przedszkolaków.

……