SÓWKI – PASOWANIE KLAS I

Dzieci z grupy Sówki na zaproszenie swoich starszych kolegów i koleżanek uczestniczyły w bardzo ważnej uroczystości Pasowania na ucznia klasy I.Uczniowie klas pierwszych w obecności Dyrekcji szkoły , zastępcy Wójta, wychowawców, rodziców składali ślubowanie.Uroczystość pasowania dużym ołówkiem była symbolem włączenia dzieci do grona uczniów szkoły.