SÓWKI – NARODOWE CZYTANIE

Dzieci z grupy Sówki uczestniczyły w Narodowym Czytaniu. Lekturą było wybitne dzieło  J. Słowackiego „Balladyna”. Dzieci wysłuchały z zainteresowaniem fragmentu „Balladyny”- poznały historię dwóch sióstr: Aliny i Balladyny.