SÓWKI I MOTYLE – NAUKA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

W grupie „Sówki” i „Motyl” odbyło się spotkanie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadziła pani Dagmara – ratownik medyczny. Opowiedziała przedszkolakom, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały wskazówek pani Dagmary, dotyczących zachowania w sytuacji zagrożenia życia np. utraty przytomności.

Duże wrażenie na przedszkolakach zrobił ” fantom”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji. Spotkanie z p. Dagmarą miało na celu kształtowanie pozytywnych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi, gdy
w pobliżu nie ma dorosłych.