SMERFY – PIERWSZE DNI PO WAKACJACH

Pierwszy dzień po wakacjach dla Smerfów był pełen emocji. Dzieci zapoznawały się z nowymi kolegami i koleżankami, z nową salą i znaczkami. W tym dniu przedszkolaki odwiedziła również Pani Dyrektor ze słodkim poczęstunkiem. Ogromną radość sprawił również dzieciom spacer w okolicy przedszkola.