REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – INFORMACJE

INFORMACJA DORTCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie informuje, iż w wszelkie informacje dotyczące
rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 w tym terminy i dokumenty do pobrania znajdują się zakładce REKRUTACJA  – http://archiwum.przedszkole.klodawa.pl/rekrutacja/.

INFORMACJA DODATKOWA O NABORZE 2021/2022
Gmina Kłodawa realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki” nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Cel główny projektu to zwiększenie liczy miejsc w przedszkolu w Kłodawie poprzez zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego i upowszechnianie wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-6 lat
z obszaru gminy Kłodawa w roku szkolnym 2021/2022 oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników pedagogicznych.

Rozpoczęcie funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Kłodawie w nowobudowanym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Wojcieszyckiej 7 w Kłodawie planowane jest na 01.09.2021r. Jednakże,
w przypadku wystąpienia opóźnień w procesie budowlanym, możliwe jest przesunięcie terminu przeniesienie placówki do nowobudowanego obiektu. Tym samym, w nowoutworzonych grupach (VI i VII) edukacja może rozpocząć się z opóźnieniem.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
Stanisława Szpyra

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2021/2022