PSZCZÓŁKI – ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

W poniedziałek 19 marca 2018 r. w grupie „Pszczółki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców.

Dzieci tego dnia zaprezentowały swoją ogromną wiedzę na temat pierwszych zwiastunów wiosny.

Rodzice, którzy przybyli mogli obserwować jak ich pociechy poznają nowo literkę – „c” jak cebula.

Przedszkolaki również przeprowadziły zabawy badawcze i obserwacyjne w zakresie przyrody, czyli rozpoznawały i nazywały kwiatki cebulkowe.

Na zakończenie zajęć dzieci wraz z rodzicami wykonały kwiaty z bibuły, które wykorzystamy w czasie obchodów pierwszego dnia wiosny.

……