PSZCZÓŁKI – WIZYTA W KŁODAWSKIEJ BIBLIOTECE

26 kwietnia  grupa „Pszczółki” wraz z wychowawczynią uczestniczyły w zajęciach w Publicznej Bibliotece Kłodawie. Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz wzbogacenie słownictwa dzieci. Przedszkolaki wysłuchały głośnego czytania baśni węgierskiej. Poznały motyw „Pszczółek w literaturze oraz w życiu codziennym. Na zakończenie każdy narysował swoją pszczołę na tablicy.

 ……