PSZCZÓŁKI – BEZPIECZNIEJ Z SOŁTYSEM KŁODAWY

W ramach realizacji programu „Bezpieczny Przedszkolak” oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym
dzieci z grupy „Pszczółki” otrzymały nowe kamizelki odblaskowe od Pana Damiana Żołędziejewskiego – Sołtysa Kłodawy oraz Rady Sołeckiej.
Pan Damian odwiedził nasze Przedszkole we wtorek 29 września, aby osobiści wręczyć kamizelki.
Przedszkolaki podziękowały wręczając laurkę oraz czekoladki.
W imieniu wszystkich przedszkolaków serdecznie dziękujemy wizytę i wsparcie bezpieczeństwa dzieci.