PRZEDSZKOLNY DZIEŃ TALENTU

PRZEDSZKOLNY DZIEŃ TALENTU
19 marca 2019 r. po raz pierwszy w naszym Przedszkolu odbył się Dzień Talentu. Do zaprezentowania swojego talentu mógł zgłosić się każdy nasz przedszkolak. W tym dniu dzieci miały okazję zaprezentować swoje pasje i zainteresowania.

Zgłoszone dzieci przygotowały dowolnie wybrany przez siebie występ. W sumie, na scenie zaprezentowało się około 40 uczestników show. Pozostałe dzieci zasiadły na widowni i podziwiały swoje koleżanki i kolegów, nagradzając każdy wytęp gromkimi brawami.
Dzieci przygotowały i zaprezentowały liczne talenty – wokalne, taneczne, sportowe, matematyczne, aktorskie. Wachlarz zaprezentowanych talentów był bardzo szeroki od tańca współczesnego po balet czy do pokazu sztuk walki, od śpiewu piosenek z repertuaru dziecięcego po najnowsze hity muzyki filmowej i radiowej. Na koniec imprezy wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami oraz dyplomami.

Obchody Dnia Talentów w naszym przedszkolu to nie tylko okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdolności, ale również do dobrej zabawy, integrującej społeczność przedszkolną. Dzieci wspólnie przeżywały pozytywne emocje i z radością dopingowały się wzajemnie.

……