PROGRAM CZYTELNICZY W GRUPIE SMERÓW I NIE TYLKO

 

 

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

Który puste życie wypełnia światłem,

A puste serce wzruszeniem.”

 

Rola jaką odgrywa książka w życiu człowieka jest ogromna. Od najmłodszych lat ma wpływ na wychowanie i rozwój człowieka. Książka rozwija wrażliwość i ma wpływ na rozwój intelektualny małego słuchacza. W czasach pandemii niestety nie mogliśmy zaprosić do naszego przedszkola rodziców, ale znaleźliśmy na to rozwiązanie. Rodzice naszych Smerfów nagrali jak czytają bajki. Serdecznie dziękujemy Pani Barbarze – Mamie Jasia, Pani Honoracie – Mamie Zuzi oraz Pani Annie – Mamie Niny oraz Krystiana za poświęcony czas i włączenie się w akcję głośnego czytania. 

Tak „Smerfy”, „Pszczółki” oraz „Krasnoludki” wspólnie wysłuchały czytanych bajek.