MOTYLE I SÓWKI- ZAJĘCIA O ZDROWIU

Dziś grupa Motyli wraz z grupą Sówek uczestniczyła z zajęciach o zdrowiu zorganizowanych przez Panią Dorotę Andrzejewską. Zajęcia odbyły się na dużej sali gimnastycznej. Oprócz licznych zabaw ruchowych dzieci uczestniczyły w przeróżnych zadaniach dotyczących zdrowia i zdrowego stylu życia oraz rozwiązywały zagadki o zdrowiu.Musiały rozróżnić zdania prawdziwe od fałszywych poprzez podniesienie do góry tabliczki z odpowiednim napisem –tak lub nie.Dzieci pracowały w 4 grupach, uczyły się ze sobą współdziałać i współpracować.Na zajęciach ruchowych rywalizacja była zacięta , dzieci dopingowały się wzajemnie a i my nauczyciele nie zostawaliśmy w tyle w tej kwestii i daliśmy się wciągnąć w radosną atmosferę.Na zajęciach obecna była Pani Dyrektor przedszkola , która przyniosła przedszkolakom wymarzone szachy, warcaby i suszone owoce.Na koniec Pani Dyrektor uhonorowała naszych małych sportowców medalem zdrowego przedszkolaka.Serdecznie dziękujemy Pani Dorocie i Pani Dyrektor za miło spędzone przedpołudnie.

……