GRUPA SMERFY-ZAJĘCIA OTWARTE Z RODZICAMI,,BATIIMUZYKOWANIE”

Grupa Smerfy została objęta działaniami innowacyjnymi pt,,Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss.W ramach tej innowacji zostały zaplanowane zajęcia otwarte dla rodziców.Zajęcia przebiegały w dwóch częściach.Pierwsza część to prezentacja wybranych zabaw muzyczno- ruchowych,Druga to wspólne wykonanie instrumentu muzycznego i gra na tym instrumencie.Serdecznie dziękujemy rodzicom za udział w zajęciach.

 ……