GRUPA SMERFY- SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

11 grudnia odwiedził naszą grupę Pan Bogdan Bieda- zawodowy górnik.Poprzez ciekawą rozmowę dzieci pogłębiły swoją widzę dotyczącą ciężkiej pracy górników, sposobie powstawania i wydobycia węgla kamiennego i ropy naftowej. Podsumowaniem spotkania był ineresujący film edukacyjny o sposobie przetwarzania tych surowców.

……