Grupa Smerfy – ,,Bezpieczny przedszkolak”

W ramch realizacji tematyki tygodniowej,,Moja droga do przedszkola”- dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym,zachowania się w sytuacjach zagrożenia płynącego ze spotkania z nieznajomą osobą.Dzieci wykonały pracę plastyczną,,Sygnalizator świetlny” i uczstniczyły w spotkaniu z policjantką.

 

 

 

 

 

 ……