DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.

Nasze przedszkolaki również chciały podziękować swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za trud włożony w ich wychowanie.

W tym uroczystym dniu odbył się uroczysty apel oraz mała akademia artystyczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci z każdej grupy zaprezentowały się najlepiej jak umiały. Nie zabrakło wierszy, życzeń oraz piosenek. Panu Dyrektor składając życzenia wręczyła pracownikom nagrody i prezenty za cały rok pracy oraz podziękowała za zaangażowanie w czasie wykonywania swoich obowiązków. Przedstawiciele Rady Rodziców – Pani Marta Maksymowicz (przewodnicząca RR) oraz Pani Danuta Popowska w imieniu wszystkich rodziców podziękowały za pracę

z dziećmi oraz przekazały serdeczne życzenia, a przy okazji wręczyły słodkie prezenty oraz kwiatki.
W tym dniu odwiedziła nas również Pani Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa oraz Pani Justyna Piotrzkiewicz – Kierownik GOPS – u

w Kłodawie z życzeniami oraz podziękowaniami za pracę wszystkich pracowników przedszkola.
Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za pamięć oraz serdeczne życzenia.