Dzień 55- 09.06.2020r.

TEMATY TYGODNIA

WTOREK

TEMAT DNIA:  PODRÓŻ DO WODNEGO ŚWIATA

 

CELE OGÓLNE:

  • Poznawanie środowisk przyrodniczych – środowisko wodne.
  • Poznanie różnorodności świata zwierząt wodnych.
  • Budzenie wrażliwości na piękno przyrody.
  • Rozwijanie wyobraźni.
  • Doskonalenie uważnego słuchania.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ: Poruszaj się do piosenki: „Rodzina rekinów”

2. Zapoznaj się z mieszkańcami oceanów.

3. Obejrzyj bajkę „Podwodny świat zwierząt”

4. Karty pracy dla dzieci 3 – 5 letnich. (Tam gdzie to możliwe możesz wskazać palcem)

5. Rozwiąż zagadki.

6. Poćwicz z oceanicznymi zwierzątkami.

7. Wysłuchaj wiersza czytanego przez rodzica, następnie powiedz o jakich zwierzątkach była mowa w wierszu.

 

 

ZADANIA DLA STARSZAKÓW

Dziś zapraszam na zabawy w liczenie oraz naukę pierwszej zwrotki  piosenki „Bezpieczne wakacje”.

  1. Na rozgrzewkę rozwiąż rebusy. Poproś o pomoc rodziców, jeśli będziesz mieć kłopot z  odgadnięciem słów.

Rozwiązanie:    słońce,  śnieg,    burza, wiatr

  1. Zabawa przy piosence „Bezpieczne wakacje”. Poproś o przeczytanie słów piosenki i wypowiadaj nazwy obrazków wstawionych przeze mnie do tekstu. W nim zawarte są ważne  zasady bezpieczeństwa, dlatego  postaraj nauczyć się całości na pamięć. Codziennie po jednej zwrotce.

Bezpieczne wakacje -słowa

  • Zabawa ruchowa -Taniec Gumi miś- ustaw ekran komputera tak, aby zatańczyć z Gumi misiem.

2. Zabawa matematyczna – Góralskie liczenie.

Wczoraj Olek i Ada podróżowali palcem po globusie. Dziś przenosimy się w góry, gdzie będziemy liczyć owce.  Przygotuj liczmany, o które prosiłam wczoraj (patyczki lub kamyki, guziki).

Wypasem owiec zajmował się baca- gospodarz, który mieszkał w górach i musiał mieć poważanie wśród okolicznej ludności, gdyż jemu powierzano stada. Pomocnikiem bacy był juhas- młodszy pasterz.

Ułóż przed sobą 10 patyczków (to na niby owce) i posłuchaj wiersza. Zabieraj i dokładaj patyczki zgodnie z treścią.

Góralskie liczenie

Na hali, na hali juhas owce pasie,

jedna mu uciekła- dogoń ją juhasie!

10 -1=9

Na łące, na łące juhas owce pasie,

jedna się zgubiła, szukaj jej, juhasie.

9-1=8

Na hali, na hali tak się raz zdarzyło,

miał juhas osiem owiec, dwie mu przybyło.

8+2=10

Na łące, na łące, tam gdzie siana kopce,

przyszły do juhasa cztery obce owce.

10+4=14

Do zagrody wszystkie owce wpędził juhas młody,

ale cztery starsze owce uciekły z zagrody!

14-4=10

Pilnuj swoich owiec góralski juhasie,

noc spędzą w zagrodzie, ty czuwaj w szałasie!

Czy otrzymaliście taki sam wynik? Jeśli tak to brawo!

3. Wykonaj kartę pracy na stronie 62, w fioletowych książkach cz. 4. Dopasuj naklejkę do środka lokomocji.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=64

Jutro będą ćwiczenia gimnastyczne. Przygotuj małą piłkę, średnią piłkę , hula chop, matę lub dywanik, książkę i kartkę papieru.