DZIEŃ 32-7.05.2020

TEMAT TYGODNIA:MOJA GMINA, MÓJ REGION

CZWARTEK     

TEMAT DNIA: KŁODAWA- MOJA MAŁA OJCZYZNA

CELE GŁÓWNE:

-Poznanie herbu gminy Kłodawa

-Nauka podziału słów na sylaby

-Doskonalenie umiejętności manualnych

1.ROZGRZEWKA DO ZAJĘĆ- DŹWIĘKI WYSOKIE I NISKIE „W PODSKOKACH”.

2.ZAPOZNANIE SIĘ Z HERBEM GMINY KŁODAWA.

Przyjrzyj się uważnie herbowi gminy Kłodawa. Zwróć uwagę na kolorystykę i wszystkie zawarte na nim elementy. Poniżej zajdziesz znaczenie poszczególnych części herbu. Wraz z rodzicem odczytaj je.

Herb Gminy Kłodawa przedstawia w polu zielonym poziomo leżącą brązową kłodę drewna, na której wspiera się snop zboża, na nich zaś znajdują się skrzyżowane ku dołowi kosa i grabie.

Znaczenie symboliki herbu:

-KŁODA-oznacza drzewo, czyli las. Kłoda to również pierwszy człon nazwy wsi Kłodawa.

-SNOP ZBOŻA- oznacza urodzaj w zbiorach z pól zboża, z którego wytwarza się chleb.

-KOSA i GRABIE– oznaczają ciężką pracę rolników i wszystkich mieszkańców.

3.GMINA KŁODAWA

Obejrzyj zdjęcia wsi wchodzących w skład gminy Kłodawa. Gdy już to zrobisz postaraj się podzielić na sylaby każdą z nazw.

4.MAPA GMINY

Popatrz na mapę poniżej. Przedstawia ona naszą gminę Kłodawa. Postaraj się wraz z rodzicami wyszukać miejsce Twojego zamieszkania. Powodzenia 🙂

5.PRACA PLASTYCZNA

Pokoloruj herb gminy Kłodawa. Postaraj się zachować kolorystykę herbu według widzianego wcześniej wzoru.

  ZADANIA DLA STARSZAKÓW

1.Słuchanie piosenki,,Najpiękniejsze miejsce świata”- utrwalenie pierwszej zwrotki i refrenu, nauka kolejnych zwrotek piosenki.

2.Wiersz A. Nosalskiego ,,O dwunastu braciach”.

Wreszcie zjawia się maj wystrojony,

I bzu przynosi pełne brzemiona,

Przez całe ranki , całe wieczory,

Gra na fujarce z wierzbowej kory.

                                                                         

Przeczytaj wiersz sam lub z pomocą rodzica i powiedz:,

 • Jak nazywa się nowy miesiąc?,
 • Jaki miesiąc był przed nim ,a jaki będzie po nim?,
 • Gałązki jakiego krzewu przynosi nam maj?,
 • Co dzieje się w przyrodzie w maju?.

3.Zapoznanie z mapą Polski.

Spójrz na mapę:

Wskaż na mapie rzekę Wisłę,Morze Bałtyckie,największe miasta w Polsce, i inne sąsiadujące państwa z Polską.

4.Uzupełnij mapę Polski.

 • Spróbuj sam albo z pomocą rodzica uzupełnić kartę pracy.
 • Odszukaj za pomocą mapy nazwy rzek zaznaczonych na mapie w kolorze niebieskim,
 • Zaznacz na mapie stolicę Polski Warszawę,
 • Zaznacz Morze Bałtyckie. góry Tatry,i miejscowość w której mieszkasz,
 • Możesz zaznaczyć na mapie wiele innych miejsc ,miast które znasz.

5.Zabawa konstrukcyjna na dywanie.

Ułóż z klocków o dowolnym sposobie łączenia i wielkości – najwyższą wieżę.

6.Uzupełnij kart pracy ,,Nowe przygody Olka i Ady cz.4 str.25″.

 • Rysuj po liniach a dowiesz się gdzie mieszkają dzieci,
 • Rysuj po śladzie drogę samochodu do domu.

4.NoweprzygodyFIOLETOWE