DZIEŃ 29-4.05.2020

                                                                

TEMATYKA TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ – MÓJ REGION

PONIEDZIAŁEK

TEMAT DNIA: Dzień Strażaka

 

Cele główne:

 • Wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrazy związane ze strażą pożarną.
 • Wzbudzanie u dzieci szacunku dla pracy strażaka.
 • Przypomnienie sytuacji, w których wzywamy straż pożarną.
 • Utrwalenie numeru alarmowego.
 • Wyzwolenie aktywności słownej i umysłowej poprzez oddziaływania na dziecięce emocje i wyobraźnię.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.

Przebieg zajęć:

1. Rozgrzewka do zajęć – aktywna zabawa z Pipi.

2. Dzień Strażaka – 4 Maja – kilka informacji.

3. Numer alarmowy straży to:

4. Kiedy wzywamy straż pożarną?

5. Karty pracy dla dzieci 3 -5 letnich. (Zadania typu „połącz”, „policz” można wykonać wskazując palcem na komputerze).

6. Serdecznie proszę o zapoznanie z piosenką „Strażacy Bohaterzy”.

7. Praca plastyczna -Serdecznie proszę o wykonanie pracy pt.: „LAURKA DLA STRAŻAKÓW”. Pokażmy, że pamiętamy o ich święcie i doceniamy ich pracę. (Technika wykonania dowolna). 

8. Rozrywka dla przedszkolaków. W poniższym linku znajdują się dodatkowe informacje oraz gry i zabawy o dzisiejszej tematyce.

https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-strazaka

  ZADANIA DLA STARSZAKÓW

                                 TEMATYKA TYGODNIOWA –  ,,MOJA MIEJSCOWOŚĆ,MÓJ REGION”

1.Zagadka obrazkowa -,,Gdzie to jest?.                                                                   

           

 Spójrz na zdjęcia i powiedz co to za miejsca i w jakiej miejscowości można je zobaczyć??.
2.Zabawa ruchowa z rodzicami-,,Domino ruchowe”.
Usiądź z rodzicami w kole. Jedna osoba pokazuje dowolny ruch np.klaśnięcie w dłonie. Druga osoba siedząca obok powtarza ten ruch i dodaje własny. W ten sposób każdy powtarza gesty,ruchy swojego poprzednika i uzupełnia je własnym.
3.Zabawa z literą D-utrwalenie i przypomnienie wiadomości.                                                                                                                                   

 • Spójrz na ilustracje;
 • Podziel wyraz dom i droga na głoski i sylaby;
 • Wymień wyrazy,które zaczynają się litera d;
 • Wymień wyrazy,które kończą się literą d;
 • Uzupełnij karty pracy rysując po śladzie a potem samodzielnie.

 

 

4.Wiersz B.Formy ,,Droga do przedszkola”.

Codziennie wczesnym rankiem,zawsze tą sama drogą do przedszkola maszeruję razem z moja mamą,

Mijam skrzyżowanie sklepy, park i szkołę, potem kilka domów i widzę przedszkole.

Chociaż jestem mały,to swój adres znam,do domu potrafię drogę wskazać sam.

 • Przeczytaj wiersz sam lub z pomocą rodzica;
 • Znajdź i pokaż literę d w wierszu;
 • Powiedz gdzie mieszkasz- na jakiej ulicy z numerem domu;
 • Opowiedz swoją drogę do przedszkola;
 • Naucz się wiersza na pamięć.                                                                                                                                                                   

5.Uzupełnij karty pracy – Nowe przygody Olka i Ady cz.4 str. 20-21. 

 • Wklej zdjęcie lub narysuj ważne miejsce ze swojej miejscowości.
 • Rysuj szlaczki po śladzie.

4.NoweprzygodyFIOLETOWE