DZIEŃ 20- 20.04.2020

TEMAT TYGODNIA: DBAMY O PRZYRODĘ

PONIEDZIAŁEK 
TEMAT DNIA: DBAM O ZIEMIE – OSZCZĘDZAM WODĘ

CELE GŁÓWNE:
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;
• kształtowanie postawy proekologicznej;
• rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się;
• zachęcanie do obserwowania przyrody.

1. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ – ZABAWY RUCHOWE Z RODZICAMI
• Zanim rozpoczniemy nasze dzisiejsze zajęcia czas, aby troszkę się poruszać.
• Gimnastyka dla przedszkolaka i ich bliskich (film instruktażowy):

2. ZAGADKA SŁUCHOWA – WPROWADZENIE DO TEMATU
• Dziecko wysłuchuje nagrania oraz próbuje odgadnąć o czym będą dzisiejsze zajęcia.

3. OSZCZĘDZANIE WODY – ROZMOWY Z DZIEĆMI:
• Co to znaczy oszczędzać wodę?
• Nagranie dla dzieci o oszczędzaniu wody :

• Pytania dla dzieci:
* Jak można oszczędzać wodę w naszym domu?
* Dlaczego trzeba oszczędzać wodę?
4. WYSŁUCHANIE WIERSZA PT. „WIERSZ O KRANIE”
• Wysłuchanie wiersza przez dzieci – można włączyć nagranie dwa razy.

• Pytania do wiersza:
* Co robiła Ania?
* Dlaczego mama się zezłościła?
5. PRACA PLASTYCZNA – „JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY – OSZCZĘDZAM WODĘ”
• Dzieci oglądają i omawiają z rodzicami poniższe plakaty.

• Dzieci wykonują własną ilustrację na temat oszczędzania wody – sposoby oszczędzania wody.
6. BAJKI DLA DZIECI O WODZIE


7. MATERIAŁ O NASZEJ PLANECIE ZIEMI

8. WODA – CIEKAWE EKSPERYMENTY DLA CHĘTNYCH 

ZADANIA DLA STARSZAKÓW.

1.Witam Was na dzisiejszym spotkaniu, proszę przyjrzeć się  uważnie obrazkowi.

Powiedzcie, co robią dzieci i jak postępują? Czy nazwałbyś je przyjaciółmi przyrody?

2.Zabawa ruchowa: „Ptaki w gniazdach”. 

Przy dźwiękach ulubionej muzyki poruszacie się swobodnie w pokoju, ale ostrożnie naśladując ptaki (machacie raczkami jak skrzydłami), gdy muzyka ucichnie, ptaki szukają gniazd i chowają się w nich (dzieci  „kulą’ się w przysiadzie).

3. Dzisiaj podczas spotkania poznacie kolejną literę H jak H U L A J N O G A

*podzielcie proszę wyraz hulajnoga na sylaby wyklaskując

*z ilu sylab składa się wyraz?

*a teraz podzielcie na głoski

*przykładamy paluszek do buzi(jak na zajęciach) i głośno mówimy H

*czy h to spółgłoska, czy samogłoska(spółgłoska i zaznaczamy na niebiesko)

Spróbujcie z rodzicami przeczytać wyrazy znajdujące się obok obrazka.

PROPOZYCJA ZABAW RUCHOWYCH  I WSPÓLNYCH ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Z RODZICAMI:

POMOCE: gazety, kilka klocków, kosz lub miska

  • Na gazecie -przenoszenie na rozłożoną gazetę klocków z lewej strony na prawą…
  • Na gazetę – wykonujecie podskoki obunóż na z dywanu na gazetę.
  • Kto tak potrafi – przenoszenie palcami nóżki gazetę z jednej strony na drugą

Zgniatamy gazetę i formujemy z niej papierową kulę i wykonujemy następujące ćwiczenia:

*przekładamy kulę z prawej do lewej rączki nad głową

*podrzucamy i łapiemy oburącz

*celujemy kulą do stojącego kosza, miski

*toczymy kulę stopą – raz jedną , raz drugą

Spróbuj przeczytać tekst pod obrazkiem i  popraw literkę H, h s. 86

Olek i Ada B+ Litery i liczby

 

UWAGA RODZICE STARSZAKÓW -proszę na piątek przygotować donicę, ziemię, cebulkę hiacynta, małą łopatkę, rękawice gumowe.