DYŻUR WAKACYJNY 2021 – WAŻNA INFORMACJA


Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie informuje, iż w roku szkolnym 2020/2021 nasze Przedszkole pełni dyżur wakacyjny dla dzieci z terenu gminy Kłodawa w miesiącu sierpniu (od 2 do 31 sierpnia 2021 r. ).
W lipcu Przedszkole będzie nieczynne (dyżur pełni Publiczne Przedszkole w Różankach – szczegóły w w/w placówce).

W związku z planowanym przeniesieniem naszego Przedszkola do nowego budynku dyżur będzie pełniony
w budynku szkoły ( sala grupy IV i V).

Jednocześnie informujemy, iż w wymienionym terminie do przedszkola na dyżur wakacyjny będą przyjmowane wyłącznie dzieci rodziców, którzy oboje świadczą pracę (oboje pracują w sierpniu).
Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny w sierpniu przyjmowane będą poprzez wypełnienie tzw. „karty wakacyjnej”.
Kartę zgłoszenia należy złożyć do wychowawców grup w terminie od 4 maja do 7 czerwca 2021 r.
Wnioski dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Karty dostępne w przedszkolu lub do pobrania
z poniżej podanego pliku.

KARTA ZAPISU NA DYŻUR WAKACYJNY (PLIK DO POBRANIA) – KARTA_WAKACYJNA