DZIEŃ 61-18.06.2020

TEMAT TYGODNIA: WAKACYJNE PODRÓŻE PO POLSCE CZWARTEK TEMAT DNIA:ZWIEDZAMY GDAŃSK CELE GŁÓWNE: -Rozwijanie słownika dziecka -Rozbudzanie zainteresowania miastem Gdańsk -Zapoznanie się z zabytkami miasta Gdańsk -Utrwalanie umiejętności głoskowania 1.ROZGRZEWKA DO ZAJĘĆ. 2.HERB GDAŃSKA. Obejrzyj z rodzicem Herb Gdańska. Z pomocą rodzica postaraj się wyszukać znaczenia poszczególnych elementów Herbu. 3.ZABYTKI GDAŃSKA. …

DZIEŃ 60-17.06.2020

TEMATYKA TYGODNIA: WAKACYJNE PODRÓŻE PO POLSCE ŚRODA TEMAT DNIA: JEDZIEMY NAD MORZE I ZWIEDZAMY TORUŃ   CELE GŁÓWNE: Rozwijanie słownika czynnego dziecka. Wdrażanie do wypowiadania się na podstawie ilustracji. Rozwijanie umiejętności odnajdywania różnic na obrazku. Słucha czytanego opowiadania i udziela odpowiedzi na zadane pytania. Nabywanie umiejętności rozpoznawania dźwięków.   PRZEBIEG …

DZIEŃ 59-16.06.2020

TEMATYKA TYGODNIA: WAKACYJNE PODRÓŻE PO POLSCE WTOREK TEMAT DNIA: ODWIEDZAMY KRAKÓW   CELE OGÓLNE: Rozbudzanie zainteresowania ojczystym krajem. Rozbudzanie zainteresowania miastem Kraków. Zapoznanie z Legendą o Smoku Wawelskim. Zapoznanie z tradycyjnym strojem ludowym. Zapoznanie z zabytkami Krakowa.   PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1. ROZGRZEWKA DO ZAJĘĆ – poćwicz razem z Lulisią. 2. …

DZIEŃ 58 -15.06.2020

TEMATYKA TYGODNIA: WAKACYJNE PODRÓŻE PO POLSCE PONIEDZIAŁEK TEMAT DNIA: JEDZIEMY W GÓRY! CELE GŁÓWNE: Budzenie przywiązania i wrażliwości na piękno ojczystego kraju; Rozwijanie twórczej aktywności w różnych sferach rozwojowych; Doskonalą swoje umiejętności plastyczne; Pracują nad umiejętnością słuchania i rozumienia tekstu; Budzenie przywiązania i wrażliwości na piękno ojczystego kraju; Rozwijanie twórczej …

DZIEŃ 57- 12.06.2020r.

ZADANIA DLA STARSZAKÓW Witajcie! Dziś poznamy wiersz o lecie.  W ramach programu „Bezpieczny przedszkolak”, rozwiążemy kilka zagadek i utrwalimy piosenkę dotyczącą właściwego zachowania się w czasie wakacji. Na koniec bajka o zasadach obowiązujących w  górskich wędrówkach . Na początek zapraszam do pobudzającego tańca. Zacznijmy od wolnych ruchów, do coraz szybszych- …

Dzień 56-10.06.2020r.

TEMAT TYGODNIA: WAKACYJNE PODRÓŻE ŚRODA TEMAT: RUSZA POCIĄG A MY W NIM! CELE GŁÓWNE: Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego. Rozwijanie precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi. Nauka krótkiej rymowanki. Rozwijanie sprawności fizycznej.   PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1.NAUKA KRÓTKIEJ RYMOWANKI Jedzie pociąg przez lasy, wiezie dzieci na wczasy. W ten słoneczny poranek …

Dzień 55- 09.06.2020r.

TEMATY TYGODNIA WTOREK TEMAT DNIA:  PODRÓŻ DO WODNEGO ŚWIATA   CELE OGÓLNE: Poznawanie środowisk przyrodniczych – środowisko wodne. Poznanie różnorodności świata zwierząt wodnych. Budzenie wrażliwości na piękno przyrody. Rozwijanie wyobraźni. Doskonalenie uważnego słuchania. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ: Poruszaj się do piosenki: „Rodzina rekinów” 2. Zapoznaj się z mieszkańcami …

Dzień 54 – 08.06.2020 r.

TEMAT TYGODNIA: WAKACYJNE PODRÓŻE PONIEDZIAŁEK TEMAT DNIA: PODRÓŻ SAMOLOTEM CELE GŁÓWNE: Wdrążenie do uważnego słuchania tekstu literackiego; Poznanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi; Rozwijanie sprawności manualnej; Zachęcenie do wypowiadanie się na dany temat;   ROZGRZEWKA PRZED ZAJĘCIAMI WPROWADZENIE DO TEMATU ZAJĘĆ Samodzielna aktywność poznawcza, oglądanie ilustracji przedstawiających samoloty. …

Dzień 53 – 05.06.2020r

Zajęcia logopedyczne TEMAT ZAJĘĆ: „STRACH REREK” część 2 CEL GŁÓWNY: – usprawnianie narządów artykulacyjnych, zwłaszcza czubek języka, – wywołanie głoski „r” – po spółgłosce „t” i”d”. CELE SZCZEGÓŁOWE: – wydłużenie fazy wydechu, – kształtowanie wrażliwości słuchowej, 1. Ćwiczenia narządów mowy przygotowujące do wywoływania głoski „r”: ćwiczenia języka: – oblizywanie warg (można je posmarować …

Dzień 52 – 04.01.2020r

TEMAT TYGODNIA: NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI CZWARTEK TEMAT DNIA: PRAWA DZIECKA CELE OGÓLNE: -Poznanie praw dziecka -Rozwijanie samoświadomości -Dostrzeganie poczucia sprawstwa -Pobudzanie kreatywności podczas wykonywanie prac plastycznych 1.ROZGRZEWKA DO ZAJĘĆ. Zatańcz taniec „ZYGZAK” według instrukcji na filmie. 2.ROZMOWA NA TEMAT PRAW DZIECKA. Dziś zapoznamy się i przypomnimy sobie …