APEL Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

W naszym Przedszkolu w piątek 12 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyła Pani Anna Mołodciak Wójt Gminy Kłodawa, przedstawicielki Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz dzieci.
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

W części oficjalnej głos zabrała dyrektor przedszkola Pani Kasia, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom przedszkola, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Wójt Gminy również złożyła życzenia wszystkim pracownikom przedszkola oraz wręczyła słodkie prezenty.
Wszystkim Rodzicom i ich dzieciom serdecznie dziękujemy za pamięć i życzenia. Dla Was będziemy starać się jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej.

……